Istoric

Dezvoltare durabilă, grijă pentru viitor

Societatea a fost inființată în baza HCL al Municipiului Oradea nr. 493/2013 şi HCL al Comunei Sânmartin nr. 321/2013, având ca acţionari Municipiul Oradea şi Comuna Sânmartin.

Capitalul social al societății la 31.12.2022 este de 210.201.300 lei cu următoarea structură:
    - Municipiul Oradea - 2.335.560 acțiuni cu valoare de 90 lei fiecare reprezentând 99,9996 % din capitalul social al societății Termoficare Oradea.
    - Comuna Sânmartin – 10 acțiuni cu o valoare de 90 lei fiecare reprezentând 0,0004 % din capitalul social al societății Termoficare Oradea SA.

Prin contracul de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică gestionăm 232.5 km de rețea termică, astfel:
    - Rețea termică primară - 86,25 km;
    - Rețea termică secundară - 146,25 km.
    - Puncte  Termice - 183

Deservim aproximativ 70000 de apartamente, precum și un număr de 2000 agenți economici (instituții bancare, unitați de producție, etc.), inclusiv instituții publice (școli, licee, grădinițe, etc.) de pe raza Municipiului Oradea și a comunei Sanmartin.

Structura clienților noștri este următoarea:
    - Asociații de proprietari: 865;
    - Apartamente în blocuri: 6700;
    - Case: 3500;
    - Agenți economici, inclusiv Instituții publice: 2008;

Una dintre responsabilitățile majore ale societății noastre este de a răspunde așteptărilor tuturor clienților prin asigurarea confortului termic. Deopotrivă, ne dorim dezvoltarea unor servicii noi care să vină în sprijinul clienților noștri.

Ne preocupăm constant să guvernăm activitatea noastră de niște principii cât mai atente la nevoile consumatorilor, cât mai prietenoase cu mediul înconjurător, cât mai eficiente și calitative, bazate pe corectitudine și onestitate.

În centrul activității noastre, se află satisfacerea nevoilor și cerințelor consumatorilor noștri, cu acordarea unei atenții și griji deosebite resurselor pe care le folosim întrucât suntem conștienți de impact activității noastre asupra mediului înconjurător. Încercăm să contribuim și la responsabilizarea consumatorilor noștri în acest sens, prin informarea lor cu privire la desfășurarea activității noastre și cu privire la modalitățile pe care le au la dispoziție pentru a fi niște consumatori eficienți și atenți la calitatea mediului care ne înconjoară.