Termeni și condiții GDPR

 1. Termeni generali

Termenii si condițiile privind protecția datelor cu caracter personal sunt concepuți pentru a informa vizitatorii
website-ului termoficareoradea.ro , denumiți in continuare “Utilizator” sau “Utilizatori”, cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si drepturile Utilizatorilor privind aceasta prelucrare, in conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR").
Termoficare Oradea SA cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr.23, cod poștal 410605, județul Bihor,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013,
Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982, denumită în continuare TMFO, administrează website-ul
termoficareoradea.ro, denumit in continuare "website”
Prin utilizarea sau accesarea website-ului sau a oricărei aplicații puse la dispoziție de către Termoficare Oradea SA, sunteți de acord sa respectați acești Termeni si Condiţii.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal (DCP)

TMFO este, în conformitate cu GDPR, operator de date cu caracter personal și prin urmare, este responsabil
pentru procesarea acestora.
TMFO prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale / contractuale.
Pentru noi, confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă.
Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile prezentate în acest document, nu utilizați
website-ul sau nu ne furnizați datele dumneavoastră personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dumneavoastră personale.
TMFO nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât in măsura in care acest demers este necesar
îndeplinirii scopurilor menționate în Politica de confidențialitate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

 1. Măsuri de siguranță utilizate privind prelucrarea DCP

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza website-ul.
TMFO își asumă angajamentul în sensul aplicării tuturor măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru
asigurarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, a protejării acestora împotriva distrugerii,
modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

 1. Limitarea răspunderii

Dorim să precizăm că nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul.
Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. Din momentul în care v-au fost comunicate prezentele ”Termene și Condiții” și dumneavoastră aveți responsabilitatea protejării datelor cu caracter personal care sunt cuprinse în documentații, corespondența sub orice formă purtată cu Termoficare Oradea SA.
Termoficare Oradea SA nu este responsabilă pentru următoarele:
- Orice daună sau pierdere directa sau indirecta incluzând, dar fără a se limita la câștiguri nerealizate,
pierderi de profit si/sau nefructificarea unor oportunități de afaceri suferite ca urmare a
nefuncționalității aplicației Cont Client.
- Pierdere sau corupere a datelor din conținutul website-ul si/sau platformei de Cont Client, atâta vreme
cât aceasta nu este cauzată de noi sau nu este în controlul nostru.

 • Securitatea datelor bancare.
  In cazul plăților efectuate cu cardul , tranzacțiile se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați în relația cu Termoficare Oradea SA. În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia persoanelor neautorizate și să fie folosite abuziv/nelegal de acestea, terții autorizați în relația cuFG-79.02 Termeni și condiții GDPR pentru utilizarea website TMF Ed.I-1 la 25 08 2023 Pag 2
  Termoficare Oradea SA garantează legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc) și a sistemelor informatice utilizate.
 1. Acest site utilizează cookie-uri

Accesând setările de confidențialitate și securitate specifice navigatorului, vă puteți configura în mod
independent politica de cookie-uri pentru noi, cu preferințe față de cele ale partenerilor terți. Fiecare scop are o descriere pentru a ști modul în care noi și partenerii noștri vă utilizăm datele.
- Stocarea și accesarea informațiilor
- Personalizare - Colectarea și prelucrarea informațiilor despre utilizarea de către dumneavoastră a acestui
serviciu
- Selectarea, furnizarea și raportarea materialelor publicitare
- Selectarea, furnizarea și raportarea conținutului
- Măsurare
Posibil ca Politica Cookie să fie modificată.
Vă rugăm să consultați periodic pe site-ul nostru la secțiunea “Politica Cookie” pentru a fi la curent cu orice
modificare.

 1. Proprietatea intelectuală

Conținutul website-ului este proprietatea exclusivă a Termoficare Oradea SA. Materiale sau părți din acestea pot fi utilizate doar cu acordul prealabil si explicit, exprimat in scris de către Termoficare
Oradea SA. Utilizatorii răspund personal pentru încălcarea legislației ce reglementează drepturile de autor și pe cele conexe.

 1. Dispoziții finale:

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.
Pentru întrebări sau solicitări privind exercitarea drepturilor Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, vă rugăm să contactați pe Responsabilul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal, utilizând următoarea adresa de email: gdpr@termoficareoradea.ro
Termenii și condițiile acestui web-site pot fi modificate oricând, fără o informare prealabilă sau ulterioară și
intră în vigoare din momentul postării lor pe website-ul nostru.
Vă rugăm să recitiți periodic acest document public.