Sistemul de management integrat

La proiectarea sistemului de managementul integrat (al calitatii & mediului) s-au luat in considerare: mediul organizational, schimbarile si riscurile asociate aspectelor de mediu; necesitatile organizatiei de a satisface cerintelor clientului, cerintele legale si reglementate aplicabile precum si cerintele proprii; obiectivele specifice determinate periodic; calitatea si siguranta lucrarilor executate; marimea si structura organizationala.

 1. Sistemul de Management al Calitatii implementat in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2015, descrie procesele si interactiunea subproceselor, aplicate in SC TERMOFICARE ORADEA SA, prezentate in "Interactiunea proceselor".

  Procesele sistemului de management integrat determinate, sunt descrise in proceduri.

  Pentru fiecare proces sunt definite intrarile-inceputul procesului, activitatile, verificarile, deciziile, finalitatile/sfarsitul procesului, descrierea activitatilor, definirea responsabililor pentru fiecare etapa/pas a procesului si iesirile.

  Fiecare proces al sistemului de management al calitatii are un responsabil de proces, care coordoneaza activitatile din cadrul procesului (proprietar de proces). Acesta este responsabil de implementare si obtinerea rezultatului dorit, gestionare, analiza si imbunatatirea continua a procesului respectiv.

  Procesele necesare SMC si aplicarea acestora in organizatie, avand in vedere intrarile, subprocesele/activitatile sau ansamblul de activitati, responsabilii si iesirile, criteriile, respectiv obiectivele si metodele prin care se asigura tinerea sub control (atunci cand este aplicabil) a acestor procese sunt evidentiate in descrierea proceselor.

  Sistemul de management al calitatii implementat asigura demonstrarea capabilitatii TERMOFICARE ORADEA SA de a:

  • furniza in mod consecvent produse care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele legale si reglementate aplicabile;
  • de a creste continuu satisfactia clientului prin aplicarea eficace a SMC, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua a SMC;
  • asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cu cerintele legale reglementate aplicabile.

   

 2. Sistemul de Management de Mediu implementat in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001:2015, cuprinde toate activitatile, produsele si serviciile desfasurate in TERMOFICARE ORADEA SA, in care au fost identificate aspectele de mediu asociate acestora pe care organizatia le poate controla si pe care le poate influenta. in proiectarea si implementarea Sistemului de Management de Mediu, TERMOFICARE ORADEA SA a identificat si adoptat toate prevederile legale si alte cerinte in vigoare aplicabile activitatilor, produselor, serviciilor si aspectelor sale de mediu, iar prin programele de dezvoltare si de management de mediu se urmareste alinierea viitoarelor investitii si obiective de mediu la cerintele de mediu interne si externe care se impun.

  Pentru a asigura ca Sistemul de Management de Mediu este in permanenta mentinut corespunzator, adecvat si eficient, acesta este verificat sistematic prin audituri interne si analizat de conducerea societatii.

  Sistemul de Management de Mediu este structurat pe modelele evolutive prezentate de standardele de referinta SR EN ISO 14001:2015 (politica de mediu, planificare, implementare si functionare, verificare si actiune corectiva, analiza efectuata de management si imbunatatire continua), este integrat cu sistemul de management al calitatii, conform SR EN ISO 9001:2015, si corelat prin elementele de instruire, controlul documentelor, inregistrari, control operational, actiuni corective / preventive, auditul intern si analizele efectuate de conducere.

  Prin integrarea celor doua sisteme: calitate si mediu, organizatia creeaza un cadru adecvat pentru echilibrarea si corelarea intereselor sale socio-economice cu cele de calitate, mediu, resursele existente putand fi disponibilizate astfel incat sa se obtina rezultatele dorite, beneficii maxime atat pe plan economic, social si in privinta mediului.

  Managementul organizatiei aloca resurse si asigura disponibilitatea informatiilor necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor, respectiv proceselor, serviciilor si a tinerii sub control a operatiilor care genereaza aspecte de mediu din cadrul organizatiei.

  Toate procesele sunt monitorizate, masurate, atunci cand este aplicabil si analizate in mod regulat, astfel incat sa fie implementate actiunile necesare pentru a obtine rezultatele planificate si imbunatatirea continua a SMI.

  O premisa pentru controlul eficient al proceselor, al aspectelor de mediu determinate, presupune descrierea acestora, identificarea tuturor operatiilor, activitatilor si serviciilor care genereaza aspecte de mediu si determinarea punctelor critice pentru fiecare proces in parte, operatie, activitate, acestea fiind monitorizate pe baza masuratorilor, analizelor, inspectiilor, controalelor operationale, datele rezultate fiind analizate prompt si apoi sunt implementate actiuni corective si preventive.

  Imbunatatirea continua a SMI reprezinta principiul fundamental al activitatilor din cadrul firmei, iar in acest sens, sunt efectuate periodic audituri interne si analize ale SMI pentru identificarea oportunitatilor de imbunatatire continua.

  Termoficare Oradea SA detine certificate AMG CERT SYSTEMS pentru sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015; sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezinta garantia pentru desfasurarea intregii activitati conform cerintelor de calitate, de mediu, respectand standardele recunoscute in domeniu.