Legislație Contractare și Facturare

 1. ORDIN nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
 2. LEGEA nr. 325 din 14 iulie 2006 (*republicată*)serviciului public de alimentare cu energie termică
 3. LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**)serviciilor comunitare de utilități publice
 4. ORDIN nr. 91 din 20 martie 2007pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica
 5. HOTĂRÂRE nr. 425 din 20 iulie 1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei termice
 6. LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 7. HOTĂRÂRE nr. 609 din 20 iunie 2007 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
 8. HOTĂRÂRE nr. 933 din 10 iunie 2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
 9. ORDONANȚĂ nr. 36 din 2 august 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
 10. ORDIN nr. 343 din 13 iulie 2010 (*actualizat*) pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire
 11. ORDIN nr. 29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
 12. HOTĂRÂREA Nr. 348 din 20 iulie 1993 privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
 13. LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)privind societățile
 14. LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 15. LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 16. LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiența energetică
 17. ORDIN nr. 233 din 30 august 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică